Palvelukoordinaattori

Läsnä asumisen arjessa – talon tilat ja palvelut tutuksi

Palvelukoordinaattoripalvelun perustana on läsnäolo ja taloon tutustuttaminen. Palvelukoordinaattorin tehtävänä on yhteistyön kehittäminen talon sisällä ja lähiympäristössä – tukea, auttaa ja neuvoa erilaisissa asumiseen liittyvissä asioissa sekä aktivoida, kannustaa ja tuupata talon asukkaita yhteisöllisyyden syntymiseksi ja ylläpitämiseksi. Palvelukoordinaattori on läsnä talon arjessa ja tavattavissa ilmoitettuina palveluaikoina. Tiedotteissa kerrotaan myös asukastapahtumista ja kerhoista. Palvelukoordinaattorilla on vaitiolovelvollisuus.

Luotettavaa apua ja neuvontaa – ennakoivaa huolenpitoa

Palvelukoordinaattorin toimintamalli perustuu sosiaaliseen isännöintiin. Palvelukoordinaattorin työhön kuuluu erilaisten tuki- ja palvelumuotojen neuvontapalvelu ja tiedottaminen, miten niiden piiriin voi hakeutua.

Yhteisöllisyyden perustana yhteinen tekeminen – yhteisöjen tukeminen ja hyvään tuuppaaminen

Palvelukoordinaattori huolehtii hyvän asuinyhteisön ja yhteisöllisyyden edellytyksistä, tekee yhteistyötä kaikkien asukkaiden kanssa ja toteuttaa talon asukkaiden kanssa yhdessä sovittuja tavoitteita ja pelisääntöjä. Asukkaat ja palvelukoordinaattori suunnittelevat talon yhteistä toimintaa, esim. kerho- ja harrastetoimintaa sekä talon tapahtumia, kuten talkoita, retkiä ja kevät- ja joulujuhlia. Asukas voi varata maksutta talon asukastilaa omiin juhliinsa palvelukoordinaattorin kautta.

Palvelut uusille ja nykyisille asukkaille

Palvelut uudelle asukkaalle – yhteisölliseen asumiseen tutustuminen

Palvelukoordinaattori järjestää asuntojen esittelyt. Asunnon vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa talolla palvelukoordinaattorin kanssa tai isännöintitoimistolla. Palvelukoordinaattori luovuttaa asunnon avaimet sekä esittelee asukkaalle talon tilat (kuten asukastila, saunat, pesula, kuivaushuone, ulkoiluvälinevarasto, jätehuolto ja kierrätys, piha, autopaikat) ja yhteisöllisen toiminnan periaatteet.

Palvelut nykyiselle asukkaalle – hyvän asumisen turvaaminen

Palvelukoordinaattorin tehtävänä on turvata hyvän ja yhteisöllisen asumisen edellytykset taloilla. Hänen kauttaan asukas voi varata autopaikan, saunan, pesulan tai asukastilan. Palvelukoordinaattori avustaa tarvittaessa myös vika- ja vahinkoilmoitusten teossa ja toimittaa ne eteenpäin. Häneen voi olla yhteydessä, mikäli talolla on asumishäiriöitä. Palvelukoordinaattori myös itse seuraa mahdollisia asumishäiriöitä ja niihin puututaan Harjulakotien toimintamallin mukaisesti. Palvelukoordinaattori osallistuu myös vuokrien ja vastikkeiden maksuliikenteen seurantaan ja ottaa tarpeen mukaan yhteyttä asukkaisiin ongelmatilanteissa.

Kiinteistöjen hoitoa ja ylläpitoa

Palvelut kiinteistössä (huoltoyhtiö, siivous, jätehuolto) – asukkaiden turvana ja tukena

Palvelukoordinaattori on talolla varmistamassa, että kiinteistöt pysyvät hyvässä kunnossa, niitä hoidetaan ja korjataan sovitun mukaisesti. Tämän vuoksi palvelukoordinaattori tekee kiinteistökierroksia, joilla varmistetaan tilojen siisteys ja kunto. Palvelukoordinaattori tekee yhteistyötä huoltoyhtiön ja siivousyhtiön kanssa.

Palvelut Harjulakotien hallitukselle – hyvää asumista koko taloyhtiölle

Palvelukoordinaattori tekee asuntoihin muuttotarkastuksen (sisäänmuutto ja poismuutto). Palvelukoordinaattori seuraa yhteistyössä kirjanpitäjän kanssa vuokrien maksuliikennettä. Lisäksi palvelukoordinaattori tekee talolle kuuluvia hankintoja.

Yhteistyötä talon asukkaiden kanssa – asukaslähtöistä yhteisöllisyyttä

Harjulakodeissa asukasdemokratia toteutuu kuukausittaisten asukaskeskustelujen kautta. Asukaskeskusteluun asukkaat voivat tuoda ehdotuksia ja aloitteita, joista keskustellaan ja tarvittaessa viedään eteenpäin yhdessä. Palvelukoordinaattori tukee ja avustaa taloyhteisöä aktiivisuuteen.

Isännöitsijä kutsuu koolle asukaskokouksen kerran vuodessa. Kokoukseen kutsutaan talojen asukkaat.

Yhteistyö omaisiin, palveluntuottajiin ja yhteistyökumppaneihin – tavattavissa tarvittaessa

Palvelukoordinaattori on tärkeä rajapinta asukkaiden ja heidän läheisten välillä. Varsinkin iäkkäimpien asukkaiden omaiset voivat olla yhteydessä palvelukoordinaattoriin asumiseen liittyvissä asioissa. Palvelukoordinaattori on yhteydessä myös eri palveluntuottajiin sekä kaupungin eri viranomaisiin asukkaan annettua tähän suostumuksensa.

Kerhotoiminta, tapahtumat ja talkoot

Harjulakotien toimintaan oleellisena osana kuuluvat asukaslähtöiset kerhot, tapahtumat ja muu toiminta. Palvelukoordinaattori avustaa asukaslähtöisen kerhotoiminnan käynnistymistä. Kerhot ja tapahtumat voivat olla joko talokohtaisia, lähialueen tai kaikkia yhtiön taloja koskevia. Palvelukoordinaattori avustaa asukkaita tapahtumien ja talkoiden järjestämisessä. Palvelukoordinaattori tiedottaa tapahtumista ja kerhoista. Harjulakotien kerhotoiminta on aina asukasvetoista – toiminta perustuu asukkaiden omaehtoisuuteen.